Log ind REDAir FLEX beregner

Forudsætninger

Bygningshøjde (m)
Indtast bygningshøjde målt fra terræn til øverste sted hvor REDAir LINK skal monteres.
Areal (m2)
Angiv det isolérbare areal af væggen. Dvs. fratrukket arealet af vinduer og døre etc. Værdien benyttes for at beregne mængden af isoleringen og lodrette planker. Arealet angives i m2.
Afstand mellem planker (mm)
Vælg afstanden mellem planker. Den mest almindelige afstand er 600 mm
Bagvæg
Her vælges hvilken type bagvæg REDAir skal monteres på.
Toleranceklasse
Isoleringstykkelse (mm):
Indtast den ønskede pladedybde her.
Udvending beklæding
Vælg typen af facadebeklædning eller indsæt facadebeklædningens fladevægt i kg/m2. Denne værdi anvendes til at bestemme antal skruer pr. m2
Længde af hjørner (m)

Angiv den samlede længde af hjørner i meter for at fastsætte antallet hjørneprofiler. Hushjørner omfatter både udvendige og indvendige hjørner.

Længden af de lodrette sider af vinduer og døre (m)
Angiv den samlede længde af de lodrette sider af facadeåbninger, herunder, døre, vinduer, lemme etc. Længden angives i meter for at fastsatte antallet af lysningsprofiler.
Terrænklasse
Vælg terrænklasse for at bestemme antal skruer pr. m²

 • Terrænklasse I
  Hav med brydende bølger, søer og fjorde og glat, fladt landskab uden forhindringer.

 • Terrænklasse II
  Landbrugsland med læhegn, spredte små landbrugsbygninger, huse og træer.

 • Terrænklasse III
  Forstads- eller industriområder, rækker af læhegn og spredte små landbrugsbygninger.

 • Terrænklasse IV
  Byområder med tætstående bygninger, hvor mindst 15% af arealet er dækket med bygninger med gennemsnitshøjde over 15 m.
Geografisk placering
Vælg afstanden til Vesterhavet og Ringkøbing Fjord for at bestemme antal skruer pr m2

Beregn